BGLAW.EUBULGARIAN CITIZENSHIP BY INVESTMENTASSET PROTECTIONACCOUNTANCY & GDPRCRIMINAL LAW
VD&A Logo

Кога може да се наложи ПАМ – 'връщане до страна на произход, страна на транзитно преминаване или трета страна' на чужденец, който се намира на територията на Република България?

Поредна победа за адвокатите на VD&A и съдебно решение в защита на гражданските свободи - автор Петя Петрова - юрист

помощник-адвокат Петя Петрова Според статистиката на МВР и Държавната агенция за бежанците 2851 души са ‘заловени’ у нас през 2018 г. без валидни паспорти и визи. През 2017 г. ‘заловените’ са били дори повече – 2989 души.

Съгласно европейското законодателство ‘незаконен престой’ е всяко присъствие на територията на държава – членка на гражданин на трета страна, който не отговаря или е престанал да отговаря на условията за влизане в съответата държава – членка.

Според европейското законодателство обаче връщането на незаконно пребиваващ гражданин трябва да бъде направено хуманно, с отчитане основните права на гражданите и след като лицето, на което ще се наложи мярката бъде изслушано. Последното озачава, че принудителна административна мярка (ПАМ) - ‘връщане до страна на произход, страна на транзитно преминаване или трета страна’ на чужденец не може да бъде налагана само на основание наличие на ‘незаконен престой’.

В дейността си често се сблъскваме с налагане на цитираната мярка от административните органи без необходимия обстоен анализ и при пълно незачитане на основни права. Последното води до постановяване на незаконосъобразни административни актове.

Преди по-малко от седмица беше обявено решение по повод казус на наш клиент, във връзка с наложена ПАМ ‘връщане до страна на произход, страна на транзитно преминаване или трета страна’ на чужденец. С него Административен съд – Добрич споделя напълно доводите ни, подробно описани в жалба срещу процесния ПАМ на чужденец и отменя административния акт. За сведение представяме Решение № 185 от 02.05.2019 г., по адм. дело 119/2019 г., по описа на АдмС - Добрич.

Надяваме се това Решение да бъде повод на административните органи в Дирекция ‘Миграция’- град Добрич, при осъществяване на дейността си, да съблюдават, европейското законодателство. Ситизеншип енд инвесмънтс ООД, посредством Адвокатска кантора Христо Василев предоставят услугата по правна помощ и съдействие при обжалване на наложена принудителна административна мярка’връщане до страна на произход, страна на транзитно преминаване или трета страна’ на чужденец. В случай, че се нуждаете от правен съвет или съдействие за осъществяване на процедурата, не се колебайте да се обърнете към нас.

Ситизеншип енд инвесмънтс ООД, посредством Адвокатска кантора Христо Василев предоставят услугата по правна помощ и съдействие при извършване на процедурата по кандидатстване за виза тип Д и при подаване заявление за предоставяне право на продължително пребиваване, както и обжалване на евентуален отказ. В случай, че се нуждаете от правен съвет или съдействие за осъществяване на процедурата, не се колебайте да се обърнете към нас.

Можете да отправяте запитванията си на имейл адрес: info@bglaw.eu или на телефон: 02/4260393 и наш адвокат ще се свърже с Вас.

Настоящото изложение има информационен и неизчерпателен характер и не представлява правна консултация.

Ситизеншип енд инвесмънтс ООД и Адвокатска кантора Христо Василев не носят отговорност, в случай че предприемете индивидуални действия, които не са съгласувани с адвокат.